Szkice historyczne

Przyzwyczajony uprzedzać go znienacka, zamierzył król i dzisiaj użyć tej zuchwałości, szczęśliwej gdy posiłkowanej jeniuszem.
Zaczem obwarowawszy należnie obóz, wyprowadził Sobieski wojsko swoje na wzgórza, nad równiną, aby w danej chwili rzucić je gdziekolwiek na płaszczyznę.
Ponieważ zaś ciężkie chorągwie husarskie, stanowiące główną siłę królewską, dobre do rozbijania nieprzełamanych zastępów, lecz mniej użyteczne w spotkaniu się z lekkiem,
pierzchliwym jak wiatr Tatarstwem, niewielką wróżyły tam skuteczność, przeto zabłysnął królowi nagle jeden z owych pomysłów, który dogadzając naprzód pewnej poszczególnej
potrzebie, okazuje się z wielu innych jeszcze względów korzystnym.
Przeciwko mniemaniu najstarszych wojowników, wierzących przesadnie w bezwarunkową zbawienność zbroi husarskiej, wydał król rozkaz, aby cała husaria złożyła swój rynsztunek
żelazny i ciężkie kopie, a przybrała natomiast lekkie dzidy kozackie.
Przybyło tym sposobem kilkanaście set luźnych kopii i rynsztunków husarskich, w które nowy ordynans króla kazał ustroić się niezmiernej podwówczas liczbie ciurów i służby
obozowej.
Zaimprowizowana tak niespodziewanie husaria, nie mająca innego przeznaczenia jak tylko stać pomiędzy zaroślami na wzgórzach, jakoby gotowa do uderzenia rezerwa, w dwójnasób na
pozór powiększyła siły królewskie.
Cudownym wpływem jeniuszu ubożuchna armia obronna sprawiła wrażenie wielkiego, szeroko rozpostartego wojska, wzgórza i lasy zamieniały się w twierdze, słabszy gotował się
uderzyć na mocniejszego, ci, którzy w innym razie byliby bliscy rozpaczy, teraz tuszyli sobie tryumf!
Tymczasem Nureddyn z swoją ordą postępował naprzód śród gromów burzy gradowej, śród huku ciągłych strzałów sygnałowych z zamku wyższego, śród bicia dzwonów nieszpornych
w mieście.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>