Szkice historyczne

Korzystając z pomyślnego pomiędzy swymi wrażenia, zachęcił król do tym ściślejszego wykonania rozkazów.
Szczupłe, pięcio- a najwięcej ośmiotysięczne wojska pod wodzą księcia Radziwiłła wyprawił król gościńcem sichowskim aż ku Bóbrce, aby z tej najdalszej na prawo strony
zastąpić drogę Tatarstwu i niedać mu obejść króla z ubocza. Reszta sił została podzielona na troje.
Jedna część, czyli prawe skrzydło pod jenerałem Koryckim stało poza rogatką Łyczakowską, na gościńcu winnickim.
Lewe skrzydło, złożone z kilku chorągwi husarskich, prowadzonych przez chorążego kor.
Sieniawskiego i podkomorzego bełzkiego, oparło się o podnóże zamku wysokiego, ku rogatce żółkiewskiej i szerokim tamże błotom od stron Zboisk.
Król ze swoim obozem na dolinie pomiędzy wzgórzami dzisiejszego zniesienia tworzył centrum. Zawierało ono kilka chorągwi wołoskich pod strażnikiem kor.
Bidzińskim, kilka husarskich, siedem pancernych, trzy kozackie i cokolwiek piechoty z niewielą działek, razem mało co nad 2000 ludzi.
Położenie obozu było według szczegółowych doniesień takie, iż mając wystąpić z niego na płaszczyznę pobojowiska ku Żółkwi, należało naprzód iść w górę ze 300
kroków, potem drugich 300 grzbietem wzgórzów między obozem a płaszczyzną, a wreszcie ciasnym wąwozem najeżonym zaroślami spuścić się na płaszczyznę.
Ku temuż wąwozowi musieli kierować się Tatarzy, chcąc opanować obóz królewski, co w istocie stanowiło główną metę wyprawy.
Dlatego zwrócił król wszelką uwagę na ten przesmyk, osadził kilkaset strzelców ukrytych w gęstwie, ustawił w pobliżu włoskie chorągwie Bidzińskiego na straży, a na jednym ze
wzgórz nad wąwozem zatoczył kilka dział zdolnych ostrzeliwać stamtąd równinę.
Nie za tąż jednak osłoną, nie w samymże obozie, zdało się wytrzymać główny atak nieprzyjaciela.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>