Szkice historyczne

Panny Karmelitanki odniosły żądaną sprawiedliwość, a przy oznajmieniu wydanego im pozwu o kasacji banicji sam Jan Sobieski według litery prawa winien był stanąć osobiście w
progach grodu lwowskiego i podpisać się własnoręcznie w księgach sądowych.
Opiewał dotyczący paragraf konstytucji sejmowej z roku 1616 jak następuje "Powinien sam jure victus stanąć w grodzie przy woźnym, i personaliter pisany ma być.
A ktoby tego sposobu nie zachował, takiego pozew i proces ad cassandam bannitonem otrzymany, ważny nie będzie, ale bannicja w mocy zostanie którą starosta miejscowy exekwować
powinien.
" Czego więc w sprawie z warchołem Askmanickim żadnego śladu w księgach grodzkich nie spotykamy, to z jak największą ścisłością dopełnionym zostało w pojednaniu z szanowanym
klasztorem Panien Karmelitanek we Lwowie. Wszedł w imieniu chorążego pozew do trybunału o zniesienie banicji, a w przepisanym przeciągu jednej niedzieli, tj.
we czwartek dnia 26 czerwca 1659: stanął Jan Sobieski w towarzystwie woźnego przed sądem grodzkim we Lwowie dla oświadczenia pozwu.
Woźny, imieniem Łuczka, syn kmiecy z Wołczyszczowic, wniósł stosowną relację, a trzydziestoletni chorąży koronny położył na akcie własną ręką czytelny dotąd podpis: "Jan
Sobieski chor. kor." Takim jedynie upokorzeniem kończyły się banicje niewinnie osławionego "Kaliguli" żółkiewskiego.
Kwit Panien Karmelitanek zniósł w trybunale tak groźną dla wyobraźni dzisiejszej karę.
Wszakże nawet jako nie rozgrzeszony jeszcze banita nie był Jan Sobieski mniej przykładnym i pobożnym obywatelem, niżby może przystało.
W tym samym roku 1659, kiedy probostwo oleskie i klasztor panieński we Lwowie tak uporczywie gniotły go procesami, założył Sobieski we Lwowie dla wysłużonych wojskowych kościół i
klasztor Bonifratrów, wznoszący się niegdyś przy ulicy Łyczakowskiej, w miejscu dzisiejszego szpitala wojskowego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>