Szkice historyczne

Podczas gdy nawet tak wielkie przedsięwzięcia wojenne jak oblężenie Wiednia powierzane bywały mniej dostojnemu naczelnictwu wezyrów: nad Dniestr, przeciwko Polsce sam cesarz Mahomet
IV po trzykroć w sześciu latach z całym wyruszał dworem.
Wtedy liczne oddziały armii tureckiej wydrążyły w skałach pobrzeża naddniestrzańskiego lodownie dla cukierników sułtańskich - pola buczackie, okryte sieciami niezliczonej zgrai
łowczych sułtańskich, bawiły padyszacha nowym rodzajem polowania - w Buczaczu poufni wysłańcy króla polskiego Michała ślubowali Turkom pokój tajemny, zniżający koronę polską
do rzędu hołdownych podnóżków Porty - a cesarz Mahomet IV powtarzał na łowach, podczas przeglądu wojska, u stołu, nawet w nocy jedyne słowo: "Gdańsk!
" - marzył o rozprzestrzenieniu krańców swojego państwa od morza indyjskiego po Bałtyk.
Ale i padyszachowie miewają marzenia - nieziszczone.
W poprzek drogi do Gdańska, w poprzek drogi do Wiednia, stanął Mahometowi IV, mąż jeden lecz mąż wielki Sobieski.
Daleki jeszcze całkowitemu dzisiaj uznaniu, prawie zapomniany jak jego pobojowisko pod Lwowem, oparł się on całemu nawałowi islamu i bajecznie szczupłymi siły ocalił nie tylko
własną ojczyznę, ale cały wschód Europy.
Pierwszym z ważniejszych ku temu kroków była przesławna bitwa chocimska roku 1673-go, odwdzięczona wyniesieniem zwycięzcy na tron królewski, drugim przedkoronacyjna kampania z r.
1674, przezwana od Francuzów "cudowną", rozpoczęta szeregiem korzyści oręża tureckiego śród lata, a zakończona nagłą klęską pod zimę, trzecim wreszcie chwała również
przedkoronacyjnej jeszcze kampanii z roku 1675-go, nasza wygrana pod lwowską górą zamkową. O niej to bliższa nam wzmianka tutaj.
Chodziło porcie o uiszczenie pokoju buczackiego, który jej przyznawał Podole, Ukrainę i coroczny haracz ze strony Polski, a którego egzekucji nie dopuścił naprzód sejm,
następnie zaś zwycięski oręż nowego króla.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>