Szkice historyczne

Legat papieski Piotr otrzymał pochlebne pismo papieskie, winszujące mu szczęśliwie dokonanych trudów poselskich.
Inny list z Awinionu nakazywał mu podziękować monarchom, że tak przykładnie usłuchali przedstawień apostolskich.
"Teraz zaś" - kończyły dalsze listy papieskie - "gdy wrócił pokój królestwom chrześcijańskim, czas podnieść oręż przeciw niewiernym i śladem dawnych krzyżowców pod mury
dążyć jerozolimskie..."
Ale nie taż sama gwiazda błogosławieństwa świeciła wyprawie jerozolimskiej, co dziełu zgody krakowskiej.
Projekt krucjaty zaczął wątleć na siłach, aż w końcu spełzł na niczym. Spodziewany naczelnik wojny św.
, król Francji Jan, umarł na wiosnę roku 1364-go, zostawiając gotowego wprawdzie następcę tronu, lecz bez następcy w naczelnictwie krucjaty.
Cesarz Karol IV oddał się tymi czasy wyłącznym staraniom o przysporzenie nowej prowincji domowi swemu i podobnie jak jego przeciwnikowi, rakuskiemu księciu Rudolfowi, powiodło się w
ciągu opowiedzianych tu zdarzeń zjednoczyć z posiadłościami rakuskimi hrabstwo Tyrolu, tak on wzbogacił teraz dynastię luksemburską nabyciem margrabstwa brandenburskiego.
Sam rycerski Luzynian wytrwał w intencji wojny krzyżowej, dla której nader szczupłymi posiłkami udawszy się na wschód, zdobył tam z wielką chwałą Aleksandrię i niektóre inne
miasta tureckie.
Co jednakże nie sprawiło żadnej różnicy w losach chrześcijaństwa orientalnego, gdyż nikt nie pospieszył z pomocą, a Turcy pozostali ciągle panami ziemi świętej i nawet
Aleksandrię wkrótce odbili.
Cały ów szereg następstw coraz wspanialszych, któremu dało początek obelżywe słowo Karola, stanął na wypadku sławnych godów wesela cesarskiego w Krakowie.
Zamierzone nimi rozsławienie gościnności i datków kazimierzowskich okazało się szczęśliwszym od wszystkich innych zamiarów, o jakich była mowa w opowiadaniu niniejszym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>