Szkice historyczne

Główni przeciwnicy obadwaj, cesarz Karol i król węgierski Ludwik, wrócili pojednani do swoich stolic, ten z matką Elżbietą do Budy, tamten z młodą cesarzową Elżbietą do Pragi.
Królowie Cypru i Danii pojechali do Awinionu, Luzynian Piotr ze sprawozdaniem z swoich kroków ku zachęceniu książąt europejskich do wojny św.
, Waldemar Atterdag z pobożną czołobitnością Urbanowi V, którego łaska i świątobliwość zhołdowały sobie na wieczne czasy umysł ponurego króla północy.
W Awinionie, w całej Francji, rozległ się szczęk przygotowań orężnych do zapowiedzianej krucjaty. Sam król francuski Jan V.
zaciągnął się pod chorągiew krzyżową i osobnym pismem papieskim został mianowany naczelnym wodzem wyprawy.
Jeśli nie w bieżącym jeszcze roku, tedy najdalej z wiosną roku przyszłego miało nastąpić pospolite ruszenie chrześcijaństwa katolickiego przeciwko ludom koranu.
Po stu latach spoczynku broni krzyżowej zanosiło się na nową dla niej porę zwycięstw i chwały!
Tymczasem król Kazimierz, wolny w tym roku od napadów Litwy i Tatarów, krzątał się około polubownego zatarcia ostatnich śladów waśni czesko-węgierskiej.
Aby zamierzona krucjata tym pewniejsze osiągnęła błogosławieństwo, powinni byli królowie przystąpić do niej z sercami zupełnie pojednanymi.
Głównemu źródłu sporu, obrażonej czci Elżbiecinej, stało się już zadość poślubieniem Elżbiecinej wnuki z cesarzem.
Resztę kąkolu pomiędzy nim a Ludwikiem umyślili obaj sędziowie polubowni, król Kazimierz i Bolesław książę świdnicki, zgarnąć w jeden snop ryczałtowy i bez wszelkiego
roztrząsania rzucić go w ogień.
Zaczym, gdy w miesiącu grudniu nadszedł termin ogłoszenia wyroku, ułożyli sędziowie następujący dekret kompromisarski, arcyszacowny zabytek dawnej prostoduszności w rozsądzaniu
najwyższych spraw, najcenniejszy może z przywiezionych tu dokumentów dyplomacji średniowiekowej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>