Szkice historyczne

Powiodło się ojcowskiej pieczołowitości papieża Urbana V, przejednać królów zwaśnionych, lecz oprócz zwyczajnych pobudek miłości chrześcijańskiej świeciła mu w tym inna
jeszcze myśl wielka, a tą myślą było zespolenie przejednanych monarchów w jedno powszechne przedsięwzięcie wojenne, pod znakiem krzyża - w powszechną wojnę świętą z Turkami.
Tak jedno płoche słowo przeciwko czci Elżbiety, w coraz wyższe wzbijając się następstwa, wiodąc naprzód do szerokiej wojny między królami, dalej do pośrednictwa stolicy
apostolskiej, stąd zaś do zamysłu wielkiej krucjaty, miało w końcu wznieść się ponad ludami sztandarem powszechnego powstania chrześcijaństwa przeciwko Islamowi.
Głównym chorążym tego sztandaru apostolskiego stał się w obecnym razie rycerski król Cypru i Palestyny.
Poświęciwszy słodycze ojczyzny i panowania temu wspaniałemu celowi, nie omieszkał on poprzeć w Krakowie upomnienia papieskie, zachęcić królów do udziału w wojnie krzyżowej.
Wszyscy monarchowie uznali słuszność wezwania. Żaden też nie uchylił się od pomocy, acz każden w różnym dawał ją stopniu.
Kazimierz miał na karku ciągłą wojnę z pogaństwem litewskim i tatarskim, która miała zasługę krucjat.
Ludwik ofiarował wojskom krzyżowym wolne przejście przez prowincje węgierskie. Cesarz Karol nie zaprzeczał położonym w niego nadziejom, iż we własnej osobie wyruszy do ziemi św.
Dalsze zresztą szczegóły zamierzonej wyprawy miały być zadecydowane w stolicy apostolskiej, głosem papieża Urbana.
Do Awinionu tedy zwróciły się wszystkie myśli i udała się osobiście znaczna część gości krakowskich.
Szczodry ich gospodarz, Kazimierz, pozostał w domu, zajęty dopełnieniem ostatniego obowiązku gościnności, mianowicie przydaniem każdemu odjeżdżającemu królowi i książęciu
osobnych urzędników, którzyby odprowadzili go aż do granic królestwa i o wszelkich po drodze pamiętali potrzebach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>