Szkice historyczne

Przez dni dwadzieścia weseliły królów nieprzerwaną koleją krotofile wszelkiego rzędu, gonitwy, pląsy w osobliwie huczne bankiety w komnatach odbudowanego przez Kazimierza pałacu
królewskiego, ustrojonych bogato w owe "kurtyny, kobierce i purpury, na których wytwornym haftem perłami i kamieńmi drogimi wyobrażone były orły i inne herby królewskie" - w owe
przybory stołowe i kredensowe, owe misy z szczerego złota, naczynia z jaspisu i kryształu, niezliczone rogi do picia, wysadzone złotem i srebrem - o czym wszystkim mowa w testamentowych
króla Kazimierza rozporządzeniach.
Cały ten wielodniowy przeciąg czasu wydał się jednym nieustającym bankietem i uchodzi też w kronikach rzeczywiście za jedną wielką ucztę, wyprawioną dla okazania zamożności
korony. Na koniec, w tymże samym zamiarze, jak bogaty Wierzynek tak i Kazimierz W.
udarował gości królewskich różnymi gościńcami przeznaczonymi roznieść po dalekich krajach sławę bogactw i gościnności gospodarza swadźby krakowskiej.
Natomiast miały według kroniki pozostać w Krakowie dokumenta zawartej między królami zgody i przyjaźni wieczystej, z którymi jednakże później niczyje nie spotkało się oko i
które zapewne nie istniały nigdy w istocie.
Całe wesele cesarskie w stolicy polskiej było jednym głośnym na wszystek świat dokumentem, jako po dniach rozterki wróciła jedność i przyjaźń między monarchów; lecz
pergaminowe tego utwierdzenie pozostawiono nieco późniejszemu czasowi.
Stanęła mianowicie dawniej już ułożona uchwała, aby ostateczne załatwienie waśni o cześć królowej Elżbiety poruczyć dwom sędziom polubownym, królowi polskiemu Kazimierzowi i
Bolkowi, książęciu na Świdnicy. Pozwolono im oraz nie śpieszyć z ogłoszeniem wyroku, choćby takowe nawet do kilku miesięcy się odwlokło.
W obecnej bowiem chwili, rozjeżdżając się w różne strony, zwrócili królowie całą uwagę na inny wielki przedmiot.
Wypłynął on naturalnym biegiem rzeczy z całego wątku wypadków dotychczasowych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>