Szkice historyczne

Wiedz tedy, królu, i wiedzcie wy wszyscy tu obecni, że z wygranych w kostki pieniędzy nie zwykłem robić użytku, lecz pozbywam się ich bez żalu".
Co rzekłszy, wszystkie wygrane w grze floreny rzucił pomiędzy stojący dokoła lud.
Król jeszcze większym na to zaczerwienił się gniewem, lecz jako człowiek rozumny, dyssymulował i zamilkł". Weselej niż podobną grą w kostki bawił się nieraz dwór Kazimierza W.
, bawiło się może i teraźniejsze towarzystwo królewskie przy uczcie Wierzynkowej, kuglarskimi figlami sławnego podwówczas krotofilnika, Niemca saskiego Eulenspiegla, w spolszczeniu
Sowizrzała, pierwowzoru nazwy i charakteru wszystkich późniejszych sowizrzałów.
Trybem dzisiejszych artystów wojażujących, obnosząc swoje sztuki po różnych krajach, zbierał on wszędzie hojne żniwo oklasków i szelągów kuglował po wszystkich miastach
środkowej Europy, popisywał się nieraz przed królami niniejszej gościny u Wierzynka, mianowicie przed ponurym Waldemarem i naszym Kazimierzem.
Wszakże najweselszą zabawę przygotował milionowy gospodarz dopiero pod sam koniec zebrania.
Gdy goście królewscy mieli przyjąć już pożegnanie Wierzynka, uczcił on ich upominkami niezmiernej ceny, stopniującej się według dostojności każdego z królów.
"Różne zaś dary" - opowiada kronikarz - "które otrzymał w ten sposób król Kazimierz, dochodziły jak słychać wartości stu tysięcy złotych florenckich".
Jakżeby pamięć ludzka nie miała byle przylgnąć chciwie do tej uczty kredowej, zapominając o wszystkich innych zdarzeniach!
Śród scen takiego przepychu, zbliżał się wreszcie koniec wszelkim uroczystościom. Z połową maja, przed samymi świętami zielonymi, upłynęła pora godom weselnym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>