Szkice historyczne

Skoro zaś zdrowie wróciło, wyruszył król Atterdag w dalekie podróże po zagranicy i gnany owym powszechnym niepokojem rycerstwa wędrownego, pielgrzymował do ziemi św.
, ciągnął w odwiedziny do papieża Innocentego VI, w Awinionie, wyprawił się z Krzyżakami do Litwy, zjeżdżał do stolicy krakowskiej na ucztę Wierzynkową, nie mniej porywczy tam
spółbiesiadnik jak niejeden z łagodniejszych książąt ówczesnych.
Gdybyśmy bowiem chcieli zrobić sobie wyobrażenie o teraźniejszej zabawie królów u stołu Wierzynkowego, zwłaszcza przy kielichu po wetach, nie mogłaby nie przypomnieć się nam
zgiełkliwa scena takiejże biesiadnej zabawy kilku królów i książąt, po części tych samych, którzy teraz ucztują u pana stolnika sandomierskiego, opisana w wspomnianych poprzednio
własnoręcznych pamiętnikach, cesarza Karola IV, naocznego świadka, owszem spółuczestnika wypadku.
Oto w drodze na wyprawę krzyżową do ziemi pruskiej, we Wrocławiu, przed laty blisko dwudziestu, siedzi przy bankiecie król czeski Jan, ojciec teraźniejszego cesarza Karola; siedzi
teraźniejszy król węgierski Ludwik, wówczas dopiero siedemnastoletni młodzieniec; wreszcie hrabia Hollandii Wilhelm, mnodzy inni książęta i margrabia Moraw.
"Między innemi rozrywkami" - pisze uczony Luksemburczyk.
- Jakiemi monarchowie zwyczajnie chwile sobie skracają, przyszła wówczas kolejka na ową niegodziwą i szaloną grę w kostki, w którą król węgierski i hrabia Holandii tak zaciekle
grali przeciwko sobie, iż hrabia zgrał króla na 600 złotych florenckich.
Widząc zaś, iż król gniewa się o to i ledwie wstrzymać się może od złości, uniósł się hrabia podobnież gniewem i zuchwałością i ofuknął króla w te słowa: "Miłościwy
panie! Dziwi mnie, iż będąc królem tak możnym, w którego kraju, jak mówią, złoto się rodzi, żal ci tak małej sumy pieniędzy i frasujesz się nią.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>