Szkice historyczne

Na wszelki wypadek jego usilne gonienie jakiegoś wielkiego, acz niedosiężnie daleko świecącego mu ideału, kontrastowało pięknie z ponurą oziębłością na wszystkie odleglejsze
zamysły w życiu, na wszelkie idealniejsze plany i marzenia ambicji, cechującą cypryjczykowego sąsiada u stołu uczty obecnej, starego króla Danii Waldemara IV, równie mglistego w
duszy jak jego niebo. "I morgen er atter en dag - i jutro jeszcze dzień!
" - mawiał Waldemar obojętnie, z niejakim przesyceniem długością dnia dzisiejszego, ilekroć fortuna w czymkolwiek nie dopisała; skąd jego przydomek w dziejach, Atterdag.
Waldemarowe zwierzchnictwo nad przyległą Litwie Estonią, jego udział w niektórych wyprawach zakonu krzyżackiego do Litwy, głośne na całą północ wieści o jego twardych
rządach, czyniły go mniej obcym dworowi i narodowi polskiemu za Kazimierza niż pamięci dzisiejszej lecz nie ujmowały mu serc.
Surowy Duńczyk ściskał srożej swój naród niż mrozy ziemię północną.
"Za króla Atterdaga" - skarżą się kroniki duńskie - "nie miał nikt nawet tyle czasu wolnego, aby zjeść, spocząć i wyspać się; tak ciężkie robocizny gniotły kraj cały".
Rozpamiętując swoje skołatane burzami życie, osobliwie dokuczającą mu często podagrą rozsrożny, zwykł był Waldemar żałować głośno trzech rzeczy: naprzód iż nie kazał
zabić w dzieciństwie swej córki Małgorzaty, późniejszej twórczyni sławnej unii kalmarskiej jednoczącej wszystkie trzy korony skandynawskie; iż nie kazał udusić goszczących u
siebie posłów hanzeatyckich; a trzecie iż nie kazał uwarzyć żywcem dwóch śmiertelnych wrogów tronu swojego.
Gdy niekiedy w boleściach omroczyło go skrzydło śmierci, odpychał starzec z niechęcią wszelkie pociechy ludzkie, a wzdychał wniebogłosy: "O wspomóż, Ezrom, wspomóż, Soer i
wspomóż ty wielki dzwonie mój w Lund!" - były to trzy główne fundacje duchowe Waldemara.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>