Szkice historyczne

A jaki ład w obsłudze, jaki dostatek panował w zaopatrzeniu, taka też wesołość niezwyczajna ogarnęła serca wszystkich gości weselnych.
Właściwa pora zaczynała się dopiero od chwili ślubu wziętego. Aby więc nie tracić czasu na próżno, odbył się ślub cesarski już trzeciego dnia po zjechaniu oblubieńca Karola.
Odbył się zaś w katedrze zamkowej, w obecności wszystkich zgromadzonych królów, nuncjusza papieskiego, książąt, panów i szlachty cudzych i swoich.
Celebrował go przesławny arcybiskup gnieźnieński Jarosław, jeden z znamienitszych mężów tego bogatego w najciekawsze postacie czasu, starzec blisko dziewięćdziesięcioletni.
Jeszcze trzynaście lat mający żyć na świecie, już prawie zupełnie ociemniały, a czczony w narodzie jako "najmędrszy z żyjących wówczas Polaków".
Po ślubie nastąpiła wypłata posagu, oznaczonego przez Kazimierza W., w sumie stu tysięcy złotych florenckich.
Była to stosunkowo suma zbyt szczupła, zaledwie którąś cząstkę wydatków na gody weselne stanowiąca.
Mógł ją, owszem, jeden prywatny bogacz Wierzynek, jako o tym w krótce usłyszym, złożyć biesiadowym podarkiem królowi Kazimierzowi.
Bo też podwówczas żony nie brało się dla posagu, ani dla osobistych nawet powabów.
Panu młodemu chodziło głównie o teścia, o szwagrów, o bratanków, o całą męską parantelę oblubienicy, nie przynoszącej pierwotnie żadnego prawa do fortuny rodzinnej.
Wszakże wiadomo, że zwłaszcza u nas kobiety czasów piastowskich wykluczone były od dziedziczenia w majątku familijnym, zachowywanym całkowicie rodzeństwu męskiemu, choćby stopni
najodlejszych zbywającemu siostrę lada jakim szelągiem posagowym.
Nie cenne zaś zaletami osobistymi, nie zdolne bogatym nawet posagiem "uszczęśliwić" małżonka, chyba osobliwszym zbiegiem wypadków wyniesione nad poziom służebności domowej,
miały kobiety w ogóle nader podrzędne znaczenie w życiu i społeczeństwie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>