Szkice historyczne

Nagromadziwszy dostatek wszelkich zapasów, mając na zawołanie całą służbę królewską, a liczono u dworu krakowskiego po czterystu i więcej dworzan podwówczas: potrafił on tak
dogodnie i z takim ładem poumieszczać i obsłużyć wszystkich gości królewskich, iż żadnemu nie zabrakło na niczym, nie zaszła żadna zwłoka, ani zamieszka, nie zapomniano o nikim.
Cesarz z królami i książętami otrzymali "przepyszne mieszkania i komnaty na zamku, strojne w kosztowne opony i kobierce, w złotogłowia i klejnoty rozliczne.
" Mniej znakomitym panom, niezliczonemu tłumowi zaproszonych i owszem nieproszenie przybyłych zewsząd rycerzy wyznaczono "uczciwe" gospody w mieście.
Każdemu z panów, każdej gospodzie miejskiej przydany został osobny komornik, czyli przystaw, mający pamięć o wszystkich wygodach gości.
Wszystkim przystawom zalecił król Kazimierz słuchać rozkazów najwyższego zawiadowcy, Wierzynka.
Pod jego kluczem rozwarły się wszystkie skarbce, komory, piwnice i owe z dawno nagromadzonych zapasów słynne spichrze Kazimierzowskie.
Z nich na podobieństwo panny młodej u niektórych ludów słowiańskich, obsypywanej w dzień ślubu rzęsistym deszczem pszenicy, oblały się weselne gody krakowskie obfitością
wszelkich potrzeb, żywności i napojów, przypominającą cudowne gody onego w Kanie Galilejskiej wesela.
Przyszłoby całą księgę napisać, gdybyśmy chcieli opowiadać wszystkie szczegóły uraczenia gości królewskich.
Dość będzie nadmienić, iż każden nie tylko do zbytku otrzymał tego, co zwyczajnie należy się gościowi, lecz nadto dawano mu obficie, czego tylko zażądał, czego zapragnął z
sobą na drogę lub do domu.
Nasławszy wszystkim wszystkiego do komnat w zamku i gospod w mieście, porozstawiano jeszcze na rynku krakowskim ogromne w wielu miejscach beczki i kadzie, pełne wina i owsa, z których
każden czerpał nie tylko w miarę potrzeby, lecz owszem po swawoli, a które natychmiast stawały znowuż pełne jak wprzód.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>