Szkice historyczne

o jak najdogodniejsze przyjęcie i zaopatrzenie na zamku wszelkich gości królewskich.
Potrzebując ku temu znacznych zawsze sum w pogotowiu, żupnikując przy tym w Wieliczce, pełniąc nieraz obowiązek poborcy, urzędował pan stolnik tym samym jako zawiadowca intrat
królewskich, bywał owszem rzeczywistym podskarbim.
Bądź to zresztą w charakterze tylorakiego urzędnika korony, bądź dla znanej królowi mądrości i biegłości w sprawach światowych, uczestniczył on w wszystkich radach
królewskich, ledwie nie pierwszym zaszczycony tam głosem.
Przy takiem zaś znaczeniu u własnego monarchy nie obeszło się bez stosunków z książętami zagranicznymi, z których niejeden prośbami o pożyczenie pieniędzy nawiedzał uprzejmie
p. stolnika sandomierskiego.
Z wszelkich bowiem wymienionych tu obowiązków i posiadłości, jako też z ubocznych spekulacji handlowych, rosły w skarbcu Wierzynkowym ogromne sumy złota, które obrotny Nadreńczyk
wolał po zagranicznemu pożyczać na procenta, niż staroświeckim zwyczajem kraju zakopywać na przyszłe lata w ziemię. Toć tenże sam cesarz i król Karol IV.
, któremu teraz w Krakowie wyrządzono takie honory, zapożyczał się w swojej młodości, jeszcze jako margrabia morawski przed dwudziestą z okładem lat, znacznymi kwotami
pieniężnymi u p. Mikołaja Wierzynka, już wówczas stolnika sandomierskiego i zamożnego.
Był więc nasz bogacz Kazimierzowski (acz to najmniejszą sprawia uciechę) bogatym jeszcze w lata, których już ponoć niewiele, zaledwie pięć, pozostawało mu do spędzenia na ziemi.
Owóż jakoby ostatnim zaszczytem jego życia padł mu teraz obowiązek ugoszczenia królewskich swatów, wnuki pana swojego, przyjęcia na zamku krakowskim tylu z szerokiego świata
monarchów. Pan stolnik dopisał z nieśmiertelną chlubą obowiązkowi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>