Szkice historyczne

Miał Mikołaj wprawdzie obywatelstwo czyli prawo miejskie w Krakowie, posiadał grunta miejskie, mianowicie szerokie obszary po obydwóch brzegach Prądnika, bywał nawet niekiedy rajcą,
czyli konsulem miejskim, lecz te wszystkie cechy miejskości służyły podobnież wielu innym członkom szlachty krajowej, posiadającej często pewną własność na gruncie miejskim; a
zaszczyt radziectwa krakowskiego, zwyczajnie tylko przemijający, doroczny, od wyboru wojewodów ziemskich zawisły, znamionował częściej łaskę i zaufanie u dworu, niż moralną i
obyczajową spólność z mieszczaństwem.
Jako szczęśliwy zresztą właściciel wielu rzeczy światowych zadziwiał Wierzynek także właścicielstwem przemnogich tytułów i obowiązków, przedstawiających go w coraz odmiennym
charakterze. Jakby w wiele różnych osób rozmnożonych swoją obrotnością wszechstronną, jest on naprzód stolnikiem sandomierskim, tj.
dzierżawcą włości królewskich województwa sandomierskiego, z obowiązkiem dostarczania dworowi królewskiemu wszelkich potrzeb stołowych.
Podczas wyboru rajców w Krakowie podejmował się uposesjonowany tamże stolnik na jakiś czas zaszczytu radziectwa krakowskiego, a gdy przyszła pora wybierania podatków do "komory"
królewskiej, widzimy go w niektórych dawnych zapiskach "poborcą ziemskim".
Żupy wielickie znały go jednym z swoich żupników, a w miasteczku Wieliczce posiadał on wójtostwo, które przemyślny Nadreńczyk wzbogacił nowozałożonymi kramami różnych
rzemiosł. W pobliżu Wieliczki i Bochni należała p.
stolnikowi sandomierskiemu, niewątpliwie pomiędzy wielą innemi posiadłościami ziemskimi, "zdawien dawna" wieś Skrzynka, gdzie pan Mikołaj występował w całym blasku ówczesnej
władzy "dziedzica".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>