Szkice historyczne

Tuż przed bramami miejskimi czekał ojciec oblubiebnicy cesarskiej, książę Bogusław, wraz z panną młodą, otoczoną strojnym gronem matron i dziewic.
Zaczym nowe ceremonie i powitania, nowe dalej pokłony witającego w bramach stolicy duchowieństwa, mieszczaństwa, wszystkich stanów!
Zeszedł na tym dzień cały i dopiero pod wieczór stanęli monarchowie w zamku królewskim.
Tam obowiązek godnego przyjęcia gości dawał miejsce innym czynnościom i zachodom, w których kto inny zwracał główną na siebie uwagę.
Mówimy tu o zachodach około wygodnego pomieszczenia tylu a tylu gości różnego stopnia, języka i obyczaju - około dzieła daleko większej zasługi w chwili obecnej, niż chwały u
potomności. Dziełom takim kwitnie nazwyczaj równie rzadko wieniec uznania jak głównym zaletom wielkich wodzów wojennych.
Wielkich wojowników wielbi opinia świata pospolicie tylko z odwagi i bystrości oka na polu bitwy, lekceważyć również znamienitą a częstokroć daleko istotniejszą zasługę,
odniesioną przez nich starannym zaopatrzeniem wojska w codzienne jadło i odzież.
Podobnież i sława świetnego ugoszczenia zgromadzonych teraz w Krakowie królów i książąt, opowiadając głośno o przygotowanych im ceremoniach, ucztach i darach, zapomina mniej
sprawiedliwie o rzeczy, która może najprzyjemniej dała uczuć się gościom w chwili obecnej, tj.
o ich okazałym, skorym, obfitym w wszelkie wygody pomieszczeniu, o posłusznym na wszelkie skinienia obsłużeniu.
Ale nie zapomniał o niej mądry gospodarz koronny i zamku krakowskiego, Kazimierz, i poruczył ją znanemu rozumowi człowieka, który prawie w równej z nim mierze podzielił sławę
obecnych godów krakowskich.
Był to właśnie ów ugościciel pięciu królów przy swoim stole mieszczańskim, mającym przecież w rzeczywistości daleko większe podobieństwo do stołu szlacheckiego niż
mieszczańskiego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>