Szkice historyczne

Każden z monarchów średniowiecznych poczytywał sobie za obowiązek honoru mieć w swoim orszaku kilku książąt hołdowych.
Przybywali tym sposobem z cesarzem Karolem IV książęta bawarski i świdnicki, Otto i Bolko; z królem Ludwikiem Władysław, książę opolski; nareszcie mazowiecki hołdownik
Kazimierzów, książę Ziemowit.
Nie chybiło dalej bodaj poselstwo od sprzymierzonych książąt rakuskich, przeszkodzonych w osobistym przyjeździe śmiercią spółprzymierzeńca Meinharda, którego osierocone
dziedzictwo, hrabstwo Tyrolu, przechodziło tymiż właśnie dniami w wieczyste posiadanie rakuskie.
Nie brakło podobnież któregoś z posłów papieskich błogosławionych sprawców całej uroczystości.
A cóż za tłumy bezimiennych książąt pomniejszych, pośledniejszego rycerstwa, tak zwanej wędrownej, czyli błędnej z wszystkiego świata szwalerii, płynącej w każdej porze
podobnej na miejsce zgromadzenia, płynęły obecnie do Krakowa!
Wszakże nad wszelką mieszaninę tak różnobarwnych drużyn gościnnych niższego rzędu, nawet poniekąd nad owe znajome głowy monarsze, świecił oczom ówczesnym i świeci
wspomnieniu dzisiejszemu pewien z daleka nadciągający przybysz królewski. Był to król Jerozolimy i Cypru Piotr, z rycerskiego domu Luzynianów francuskich.
Mimo krótkości panowania swojego, zasłynął on w dziejach jako Piotr "Wielki", a pełna przygód historia jego rodu i życia otoczyła go wszelkimi promieniami romantyki
średniowiecznej. Luzynianowie francuscy wypiastowali się na łonie czarodziejskiej rycerskich czasów poezji, która najpiękniejsze kwiaty swego zamyślenia, jak np.
znaną po dziśdzień powiastkę o Meluzynie, lubiła splatać z dziejami ich domu starożytnego. Najromantyczniejszy obrót historii średniowiecznej krzyżowe wyprawy do ziemi św.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>