Szkice historyczne

Rozniosła się wiadomość o śmierci papieża Innocentego VI, zmarłego w pierwszych dniach września r. 1362 w Awinionie.
Po niej nastąpiła wieść o wyborze papieża Urbana, męża rzadkich darów umysłu i głośnej świętobliwości.
Były to wypadki, które wszystkim sprawom onego czasu mogły odmienną nakreślić kolej. Nowy papież pałał chęcią uspokojenia świata, zwichrzonego we wszystkich stronach.
Pomiędzy wszystkimi zamieszkami nie było niebezpieczniejszej nad wojnę sprzymierzonych królów z cesarzem.
Na szczęście śród przydłużych rokowań o pojednanie nadeszła zima, a nikt w zimie nie prowadził wojny podwówczas.
Wszakże za pierwszem promieniem wiosny, zapowiadano sobie zgubę wzajemnie. Chodziło więc papieżowi o jak najśpieszniejsze przytłumienie pożaru.
Zaledwie minęły pierwsze intronizacji apostolskiej obrzędy, zagarnął się Ojciec św. do pracy około zażegnania wojennej burzy na wschodzie.
Uderzyła we wszystkie dzwony dyplomacja papieska, ta macierz wszelkiej dyplomacji nowego świata.
Jak głównie przemyślnością dyplomatyczną urosła liczba obrońców Elżbiety, a nieprzyjaciół Karola, tak podobnież rozumem dyplomatycznym, lecz rozumem najświętszej w obecnym
razie intencji, należało rozdzierzgnąć węzeł. Zebrała się w imieniu papieża wielka dyplomatyczna, wielka ambasada pokoju, mając obejść z kolei wszystkie dwory nieprzyjacielskie.
Przewodniczył jej biskup wolturański, później Horencki, Piotr, któremu Urban V listem wierzytelnym z dnia 24-go stycznia roku 1363-go, jako "aniołowi pokoju, w kraje niezgody
wysłanemu", zlecił wszelkie ze swojej strony pełnomocnictwo. Obok biskupa Piotra dążyli tąż samą drogą biskup akweński Gwido. Generał zakonu św.
Dominika i uczony a świątobliwy franciszkanian imieniem Jan.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>