Szkice historyczne

Znały ją z cnót i rozumu strony domowe, znały kraje odległe.
W Węgrzech za panowania mądrego króla Ludwika, który prawie w każdym rozporządzeniu dokumentowym odwołuje się do mądrych rad "Najjaśniejszej pani Elżbiety, naszej matki
najukochańszej", służył jej urzędowy tytuł, "spółrządczyni" królestwa.
W połączonym niegdyś z koroną węgierską Neapolu przywiodła ona do skutku koronację młodszego syna Andrzeja, zamordowanego później przez stronników żony Joanny.
W Rzymie obchodzono uroczystą rocznicę jej pielgrzymki do tegoż miasta, w odwdzięczenie złożonych wówczas przez Elżbietę ofiar pobożnych.
Z Anglii, od sławnego króla Edwarda III, dochodziły ją najprzyjaźniejsze listy pociechy po stracie syna Andrzeja.
A w jakimże poszanowaniu była królowa Elżbieta u papieżów, w francuskim Awinionie!
Jan XXII w uznanie jej czynów bogobojności, mianowicie licznych fundacji klasztorów franciszkańskich, nazywa ją "córą błogosławieństwa i łaski.
" Klemens VI w najważniejszych sprawach polityki przyrzeka stosować się do "rad jej roztropności" Grzegorz XI uprasza ją o opiekę nad zagrożonym przez syna Ludwika duchowieństwem
węgierskim.
W ciągu traktatów o zapewnienie polskiej Kazimierza korony siostrzeńcowi Ludwikowi, ona to nie kto inny, prowadzi układy pomiędzy obydwoma królami i narodami, i tymiż właśnie
czasy, roku 1359, przyjmuje w imieniu Ludwika hołd szlachty polskiej w Sączu.
Tak wielostronny udział w sprawach publicznych nie mógł wprawdzie nie narazić Elżbietę na nieprzyjaźń stronnictw przeciwnych; owszem wraz z swoim małżonkiem, królem Karolem
Robertem, stała się ona niegdyś ofiarą zamachu królobójczego, który ją nawet nabawił kalectwa ręki obciętej, lecz tak w rozsiewanych z tego powodu kłamliwych za granicą
pogłoskach, jako też w innych niepomyślnych o niej podaniach nie było więcej w istocie prawdy, jak zwyczajnie w pokątnych złorzeczeniach zawiści.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>