Szkice historyczne

W takim razie sąd grodzki ze stroną pokrzywdzoną wydawały dłużnikowi pozew do trybunału.
Ten rozpoznawał jeszcze raz sprawę, a przekonawszy się o słuszności powoda, wydał wyrok banicji. I bawiący właśnie na wojnie starosta jaworowski został w ten sposób banitą.
Była to atoli tylko banicja mniejsza, czyli tak zwana cywilna, zwyczajnie bez infamii.
Nie pozbawiała ona gardła ani wywoływała z kraju, nie czyniła nawet uszczerbku dalszej służbie w obozie, ale obejmowała władzę piastowania nadal urzędów i pełnienia
jakichkolwiek funkcji publicznych. Udzielony sądowi grodzkiemu wyrok trybunalski nakazywał prócz tego wprowadzić oskarżyciela przemocą w jedną z posiadłości strony przeciwnej.
W przeciągu ośmiu miesięcy od ogłoszenia banicji musiało nastąpić ostateczne wykonanie wyroku.
Dla uniknięcia tak przykrych następstw banicji należało czynić rychło staranie o jej kasację.
Jeżeli przed upływem dwunastu niedziel po ogłoszeniu wyroku nie nastąpiły potrzebne ku temu kroki, banicja stawała się wieczystą.
Były zaś takimi krokami najpierw zaspokojenie strony skarżącej, następnie zapozwanie jej do trybunału o zniesienie banicji.
Otrzymawszy poświadczenie zapozwania takiego, potrzeba było uwiadomić o nim sąd grodzki, w którym uzyskana była banicja.
Uwiadomienie to musiało nastąpić w przeciągu tygodnia od pozwu do trybunału i wymagało zwyczajnie osobistego stawienia się strony przed sądem grodzkim.
Tym razem atoli z niewiadomej przyczyny obeszło się bez takiej osobistej obecności Sobieskiego przed grodem i czytamy w aktach jedynie o wniesieniu pozwu przeciw Askmanickiemu za
pośrednictwem woźnego.
Nazajutrz po niedzieli Oculi w wielkim poście, tj. dnia 17 marca r.
1653 stanął przed sądem grodzkim woźny nazwiskiem Michał Olszowski ze wsi Brzuchowic i w imieniu pana starosty jaworowskiego, Jana Sobieskiego, oznajmił nie tylko jeden ale owszem
dwa pozwy o zniesienie banicji, tj.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>