Szkice historyczne

Po jednej stronie umieszczone było popiersie księżniczki, napisem: Clementina, Magne Britanniae, Franciae, Scotiae et Hiberniae Regina.
Po drugiej ozdobny rydwan, uprzężony czterą bystrymi rumakami, pod wodzą Klementyny, w pędzie ku widniejącemu z dala Miastu Wiecznemu. U góry napis: Fortunam causamque sequor.
(Spieszę za szczęściem i słusznością). U spodu: Deceptis custodibus. A. 1719.
) Medal ten był tylko początkiem zaszczytów, jakie księżniczkę tak ze strony papieża, jako też całego ludu rzymskiego obsypały niebawem w stolicy apostolskiej.
Łaskawe posłuchanie o Ojca św., odwiedziny najdostojniejszych osób, pielgrzymki po miejscach świętych skróciły oczekiwania króla z Hiszpanii.
Napłynął on z końcem sierpnia, na dwóch statkach hiszpańskich, które zawinęły w Livorno. Księżniczka wyjechała naprzeciw niemu do Monte Fiascone.
Biskup djecezjalny połączył ich tam nowym w imieniu papieża błogosławieństwem.
Pod koniec października przybyli oboje małżonkowie do Rzymu i zajęli przygotowany sobie pałac na placu Sant' Apostoli.
W jego to murach zamknęły się odtąd dni Klementyny.
Droga do Anglii na tron stawała się coraz wątpliwsza. Natomiast zwróciła Klementyna w inną stronę swe myśli. Córka pobożnego ojca, który codziennie po kilka mszy św.
słuchał, któremu klasztor na Jasnej Górze Częstochowskiej za najmilszy służył przytułek, oddała się młoda królowa wyłącznie życiu bogobojnemu.
Matka dwóch synów, z których jeden później przez kilkanaście miesięcy miał z orężem w ręku panować w Szkocji, a zatrząść całą Wielką Brytanią, mniemała ona zupełnym
zaprzeczeniem się wszelkiej wielkości światowej, wszelkich rozkoszy ziemskich, uskarbić je u nieba dla swoich dzieci.
Stąd ciągła przez dalsze lata samotność, ciągłe modlitwy i posty, kilkakrotna co tygodnia komunia św., coroczne na dłuższy czas rekolekcje klasztorne.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>