Szkice historyczne

Dzięki łaskawej opiece niebios, do których tyle modłów wznosiło się z różnych stron za księżniczką, kilkudniowa ucieczka, grożąca w zamyśle tysiącznymi niebezpieczeństwy,
stała się w rzeczywistości zabawną, wcale nieszkodliwymi przygodami urozmaiconą przejazdką.
Największą niedogodność sprawiła jednocześnie podróż margrabiny Badeńskiej, która tym samym gościńcem, tylko o trzy stacje pocztowe przodem, jechała dworno do Włoch.
Z tej przyczyny dostawały się naszym podróżnym na każdej stacji pomęczone już konie, a często nie można było żadnych otrzymać.
Z tym wszystkim ubieżono do 16 mil dnia pierwszego.
Nazajutrz rano dwaj z towarzyszów, Toul i Misset, pozostali umyślnie z tyłu w miasteczku Welsch Milik, przed Trientem, aby pilnie mieć oko, czy nie będzie przejeżdżał z Insbruku
jaki kurier, który na wypadek przedwczesnego tamże wykrycia się ucieczki mógłby wieźć rozkaz powstrzymania księżniczki w drodze.
W takim razie miała pozostawiona czata przeszkodzić kurierowi w dalszej pogoni.
I w istocie, podczas gdy drużyna uciekająca spieszyła po południu z Trientu do Roveredo, zajechał do gospody w Welsch Milik przejeżdżający z Insbruku goniec z depeszami do
komendanta Trientu. Lubo nie znając właściwej treści depesz, wszczęli Toul i Misset natychmiast pogadankę z kurierem, który srodze znużony, rad był chwilce spoczynku.
Od słów przyszło do szklanek, a gdy po kilku butelkach kurier ozwał się z prośbą, aby mu wody dolewano do wina, dolewano mu wódki natomiast.
Wkrótce usnął na placu, a czuwającym nad nim przyjaciołom pozostała tylko troska zbyteczną, aby się nie obudził za wcześnie.
Tymczasem księżniczka ujeżdżała wieczorem z Roveredo ku Ali.
Bawiono ją żartobliwą rozmową o zaletach berlinki, która całą przestrzeń z Strasburga aż potąd bez najmniejszego przebyła szwanku. Wtem łamie się jedna część osi.
Musiano wysiąść. Wogan z Mitchelem zajęli się naprawą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>