Szkice historyczne

Ośmieleni jej uprzejmością zdumieni rzadką w tak dziecinnym wieku determinacją, nie mogli oni wstrzymać się od wynurzenia swego podziwu. "Co W. K.
Mość uczyniłaś dzisiaj dla króla, pana naszego" - rzecze major Gaydon w imieniu reszty - "zapewnia jej nieśmiertelną chwałę w rocznikach świata. Przed wielką duszą W. Król.
Mości upadną w proch wszelkie zawady i przeciwności, jakie dotąd stały w drodze królowi, panu naszemu. Wasza król. Mość będziesz zbawieniem i rozkoszą dni jego.
"
Jakoż wysilali wierni słudzy domu Stuartów wszelką swoją gorliwość, aby uwieźć nieuszkodzenie tak drogi skarb.
Właściwa owemu czasowi przesada ceremonjalności i dworactwa posuwała tę ich niezmierną troskliwość aż do śmieszności.
Połączone z nią zbyteczne przejęcie się wielkością dzieła swojego przyniosło znaczny uszczerbek męskości i przytomności samychże sprawców.
Ów Francuz Chateaudoux nie mógł dla zbyt wielkiego wzruszenia znieść w stanowczej chwili widoku uciekającej księżniczki Irlandczykowi Woganowi, z podobnejże przyczyny,
błyszcząca woda kałuży wydawała się raz po raz białymi kamieniami.
W nocy, gdy księżniczka i pani Misset zadrzemały w powozie, każde potrącenie się ramion porażało towarzyszów przestrachem, aby nie ucierpiała na tym całość "trzech
zjednoczonych królestw." - "Mieć oś złamaną i być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo królewny, której losy obchodzą całe chrześcijaństwo!
" - woła major Gaydon w swym Pamiętniku.
- Tymci nadobniej odbijała od takich uniesień śmiałość księżniczki - śmiałość żywego, swobodnego, wkrótce nawet wesoło igrającego dziecka, jednej naiwnej duszy w tym
towarzystwie.
Na szczęście ochraniała ją opatrzność od zbyt ciężkich doświadczeń.
Jak samo wyjście z murów więziennych, tak i wszystkie dalsze przygody tej podróży odpowiadały swą łagodnością młodocianemu wiekowi bohaterki.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>