Szkice historyczne

Z niewypowiedzianą uciechą poznał Wogan księżniczkę. Tajemniczość chwili wzbraniała wszelkich oznak radości, wszelkiej rozmowy.
W milczeniu pospieszono dalej, ku oberży za mostem.
Ciężkie, przemokłe od ciągłego śniegu odzienie, również ciężki, bo pięciu do sześciu niepróżnymi kieszeniami zaopatrzony fartuszek podróżny, wreszcie gruba warstwa śniegu
pod stopami, utrudniały krok każdy.
Usłużność, przewodnika Wogana, który czy to skutkiem krótkiego wzroku, czy zbytniego zaprzątania umysłu, błyszczące plamy roztopionego śniegu brał za białe kamienie i
ustawicznie w wodę naprowadzał księżniczkę, nie wielce także ułatwiała przeprawę. Osiągnięto przecież szczęśliwie most przy oberży.
Tam musiał Wogan opuścić księżniczkę na krótką chwilę, aby przodem do oberży pobiegłszy, zapewnić się, iż wnijście do niej jest wolne.
"I to po raz drugi" - zdumiewa się pamiętnikarz - "widzimy księżniczkę, samą śród nocy na ulicy, znużoną przykrym chłodem, wystawioną na całą okropność burzy zimowej!
" Na szczęście wrócił wkrótce przewodnik i wprowadził ją bezpiecznie pod dach oberży, do ubogiej stacyjki na pierwszym piętrze, gdzie po spiesznym zdjęciu z niej ciężkiego,
przemokłego odzienia całe wzruszone towarzystwo, w milczącym uniesieniu radości padło na kolana przed swoją młodocianą królową...
Za kilka minut, około drugiej godziny po północy, zabrzmiała trąbka pocztarska i pędziła już z miasta gościńcem ku Weronie, uprzężona czwórką berlinką, a w niej: pani
Misset z księżniczką w głębi, panowie Gaydon i Wogan na przedzie, szczęśliwy zaś (zdaniem Joanny) kochanek synowicy srogiego wuja, kapitan Toul, z pocztylionem na koźle.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>