Szkice historyczne

Za to przyobiecano jej zabezpieczenie losu na całe życie, przedstawiano biednej dziewczynie w tak jaskrawych kolorach niebezpieczeństwo wszystkich jej towarzyszów, zagrożonych utratą
gardła w razie rozbicia się projektu, iż poczciwa Flamandka na wszystko zezwoliła.
Zaczym ubrano ją natychmiast w bogatą adamaszkową suknię, pani Misset zaczesała ją z pańska, a Wogan dał jej otwarty list pod adresem pana de Chateaudoux, w którym była prośba o
zajęcie się losem Joanny i nadesłanie jej w swoim czasie za panną uwiezioną.
Z tymże samym poufnikiem księżniczek w Insbruku porozumiewano się ostatecznie z Nazaretu względem godziny i miejsca, w których orszak poufny stawić się miał na placu.
Zdążył on do tegoż miasta, rozciągającego się po obydwóch wybrzeżach Inu, do lewej strony rzeki. Więzienie księżniczek leżało o dwa tysiące kroków od Inu, po prawej stronie.
Pośrednicząca pomiędzy nimi okolica mostu nad Inem miała być głównym stanowiskiem sprzymierzeńców. Ósma godzina wieczorem była oznaczonym czasem przybycia.
Wysłany naprzód Toul wynalazł w pobliżu mostu cichą, ustronną gospodę "Pod Barankiem" i w jej bramie wyglądał znanej berlinki. Na moście miał czekać służący p.
de Chateaudoux, aby natychmiast uwiadomić go o przyjeździe. Około ósmej godziny nadjechała w istocie berlinka z pp. Wogan i Gaydon i obudwoma damami.
Na widok Toula kazano pocztylionowi zajechać "Pod Baranka". Pani Misset i jej siostra mniemana wysiadły szybko z powozu i wbiegły do wskazanego sobie pokoju na pierwszym piętrze.
- Joanna pod pozorem starasznego bólu zębów rzuciła się zaraz na łóżko, zasunęła gruby welon na twarz i oświadczyła, że nie chce ani jeść ani pić.
Tymczasem mężczyźni krzątali się na próżno około mostu, oglądając się za panem Chateaudoux.
Jego służący nie stanął w swoim czasie na zwiadach, przez co wiadomość o przybyciu orszaku doszła do więzienia księżniczek o dwie godziny później niż należało.
Dopiero około jedenastej godziny w nocy pojawił się p.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>