Szkice historyczne

Dobre podówczas porozumienie Anglii z Francją i państwami Rzeszy niemieckiej nakazywało wszędzie największą tajemnicę. Przede wszystkiem chodziło o przyzwolenie rodziców.
Skoro tego w opisany powyżej sposób dopięto, zażądali powiernicy Stuartowscy od ojca narzeczonej w Oławie naprzód formalnego upoważnienia i pełnomocnictwa do uwiezienia córki, a
zarazem listów do księżniczki i matki, zalecających posłuszeństwo radom głównego kierownika projektu, p. Wogan.
Po nadejściu żądanych pism z Oławy wyprawił je Wogan do Insbruku, wraz z zapytaniem, kiedy dzieło wykonane być ma. Po czym całe grono sprzysięgłe wyruszyło (6.
kwietnia) różnymi drogami i pod różnymi pozory z Szelstadu do Strasburga, gdzie miano czekać odpowiedzi z Insbruka. Jakoż po dniach dziesięciu przybył w istocie list od p.
de Chateaudoux, poufnika księżniczek w Insbruku, wzywający jak najrychlej na stanowisko.
Sprawiwszy sobie tedy mocny berliński powóz, zaopatrzywszy go w wszelkie przybory stosowne, wybrano się ostatecznie w podróż ku górom tyrolskim.
Dla ostrożności rozdzielili się wszyscy sześcioro w kilka pomniejszych grup.
Kapitan Misset jechał zwyczajnie przodem w towarzystwie kamerdynera Stuartowskiego imieniem Mitchel, obaj za kupców włoskich przebrani.
Major Gaydon uchodził w paszporcie za hrabiego de Cernesse, pani Misset za jego żonę, pokojowa za jej siostrę, a kapitan Toul towarzyszył hrabiemu jako rządca dóbr jego.
Wogan, mogący najprędzej obudzić podejrzenie, podróżował pospolicie z osobna.
Wybierano zwykle różne popasy i noclegi, a zjechawszy się przypadkowo na jednej stacyi, udawano, że się nie znają.
W ten sposób przybyli wszyscy po tygodniowoj podróży w granice tyrolskie, do pierwszego prowincji tej miasteczka, Nazaretu.
Kapitan Misset i Mitchel pospieszyli przodem do pobliskiego Insbruku, uwiadomić tamże p. Chateaudoux o przybyciu orszaku.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>