Reklama:

Zapraszamy:

Szkice historyczne

Wyszedł zatem w tej myśli jeden nowy list do cesarza, żądający wolności dla narzeczonej; drugi zaś (10 grudnia) do jej ojca, królewicza Jakóba, przedstawiający mu, iż nie tylko
nie ma prawa wzbraniać córce drogi do Włoch, lecz owszem ma powinność dopomóc jej do połączenia się jakimkolwiek sposobem z oblubieńcem.
Podziękowała za to księżniczka swemu ojcu chrzestnemu Klemensowi XI (25 grudnia), oddając się jego opiece i ponawiając przyrzeczenia wierności narzeczonemu.
To dało powód do listu samegoż papieża (13 stycznia r. 1719) do księżniczki, w którym Ojciec św.
, obok nader łaskawych upewnień przychylności, utwierdził ją najmocniej w zamiarze dopełnienia coprędzej zobowiązań, będących w istocie, jak list papieski wyraża się, "takiej
wagi, iż uczyniwszy je raz, należy z narażeniem wszystkiego starać się o jak najrychlejsze przywiedzenie ich w skutek. Co do nas" - kończy papież - "możesz W.
Książęca Mość liczyć na to, iż nie przestaniemy wspierać jej w tej ważnej sprawie całą naszą powagą i usilnością, jako tego żądają po nas niezrównane zasługi króla
angielskiego około kościoła i religii, tudzież owe niemniej wielkie zasługi, jakie około obojga położył nieśmiertelnej pamięci król Jan III, dziad W. Książęcej Mości".
- Dopiero tak roztrzygający głos uchylił wątpliwości rodziców. Przystali oboje na projekt ucieczki córki do Włoch.
Siedemnastoletnia heroina tej niebezpiecznej przygody, gotowa poświęcić wszystko dla swoich ślubów, pragnęła jak najspieszniej ulecieć z więzów.
Nim jednak przyszło do czynu, zdarzył się niespodziewanie wypadek, który ofierze Klementyny jeszcze nierównie większą nadać miał wartość.
W czasie jej siedmiomiesięcznego więzienia zaniosło się na wojnę między Hiszpanią a Anglią. Każde przeciwne Anglii mocarstwo starało się o zawiązanie stosunków z Pretendentem.
Hiszpania oświadczyła przed całą Europą zamysł przywrócenia go na tron przodków.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>