Szkice historyczne

"Jestem uszczęśliwionym" - pisze on do księżniczki w 6 tygodni po pierwszym liście (3 sierpnia), odpowiadając na otrzymane już przyzwolenie z jej strony - jestem pełen radości,
jaką tylko ty, Pani, wzbudzić możesz, lecz jestem oraz pełen niepokoju i trwogi.
To niech maluje Ci stan, w jaki wprawiłaś mię twoim listem, w którym wyczytuję zapewnienie szczęścia mojego.
Lecz szczęście to pozostanie tak długo niezupełnem, aż póki nie przyjdzie chwila, w której przy moim boku Cię ujrzę. Nie zwlekaj więc, (zaklinam Cię, o Pani!
) dopełnić szczęścia mojego, i ponieważ wszystko, co tylko ma pozór niedoskonałości, byłoby niegodnem Ciebie, dokończ, coś tak błogo zaczęła.
Potrzeba, abyś nie tylko zezwoliła na rychły wyjazd, lecz abyś go owszem sama przyśpieszyć chciała. Tylko to jedno może uskromić cierpienia twego wiernego sługi i wielbiciela.
Przebacz otwartości listu mojego. Pochodzi ona z serca, wylanego dla Ciebie, Pani!
A dając ten jedyny raz powodować się prośbą i radą moją, staniesz się na zawsze (że śmiem użyć tego wyrazu) panią swojej własnej i mojej woli...
"
Również gorące prośby zasyłał Jakób rodzicom. Stało się zadość w niedługim czasie.
Mając wzgląd na niepodobieństwo przybycia Stuarta do Oławy, wyjechała królewiczowa
Sobieska z córką do Włoch. Podróż odbywała się incognito. Miano ominąć Wiedeń.
Dla uniknięcia uwagi zaniechano wszelkiej wystawności w podróży. Kilku przybocznych dworzan składało całą służbę.
"Skromna biała suknia" - pisze narzeczony do ojca - dostateczną jest w wielkiej żałobie mojej.
" Wyprawiony naprzeciw damom poufnik Stuartów, niejaki pan de Hay, służył za przewodnika. Sam młody Stuart, oczekiwał oblubienicy w Bolonii.
Wtem po całotygodniowej przerwie w korespondencji doszła go wiadomość, iż obiedwie damy zostały powstrzymane w Insbruku. Nie chciano im żadną miarą pozwolić dalej do Włoch.
Wracać z wstydem do domu nie chciały damy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>