Szkice historyczne

Głębokość i trwałość uczuć, jakie u księżniczki później ujrzymy, wzmogły początkową przychylność z przeciąganiem czasu w przywiązanie bez granic.
Odpowiadając tedy wzajemnością królowi, poświęcała mu księżniczka całą duszę na zawsze. A odpowiedź jej wypadła w istocie pomyślnie dla Jakóba.
Księżniczka Klementyna została zaręczona solennie Stuartowi.
Tak szczęśliwym początkom groziło przecież niemałe nadal niebezpieczeństwo.
Przeciwne Jakóbowi mocarstwa, zwłaszcza W. Brytania widziały z niechęcią zamysł jego zaślubin.
Dwór austriacki, wspierany od Anglii w świeżo ukończonej wojnie hiszpańskiej, pozostawał w najściślejszym przymierzu z królem Jerzym.
Królewicz Jakób Sobieski, tak swoim zamieszkaniem w austriackim podwówczas Śląsku, jako też swoją familijną zawiłością od dworu cesarskiego, obowiązany był nie postanawiać o
ręce córki bez rady i zezwolenia w Wiedniu.
Niezasięgnięcie zdania cesarskiego, wraz z sprzeciwieniem się całą sprawą widokom Anglii, naraziły projekt ślubny na gniewny opór Austrii i Anglii.
Tak potężna opozycja była w stanie zgruchotać nierównie większe zamiary.
Zamysł oblubieńców oławskich, jeśli nie chciał rozbić się o tę skałę, musiał niezwykłej używać ostrożności, musiał najgłębszą osłaniać się tajemnicą.
Stąd jeden skromny oddawca listu, Irlandczyk Murray, wierny towarzysz wyznania Jakóbowego, starczył za całą ambasadę swadziebną.
Pakiety wiezionych przezeń listów musiały być niegrube, aby w razie potrzeby dały się ukryć z łatwością. Na koniec uznano za rzecz stosowną, nie kłaść nawet podpisu w listach.
Taka tajemniczość ubarwiała cały stosunek kolorytem romantyczności. Przeszkody zaostrzały moc pożądania. Najżywsze też wzruszenie serca przebija się we wszystkich listach Stuarta.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>