Szkice historyczne

Po niedawnym zawarciu pokoju między Anglią a Francją, utracił młody Jakób dyplomatyczną opiekę Ludwika XIV.
Pozostały mu jeszcze spółczucie stolicy apostolskiej, życzliwość katolickiej Hiszpanii i wierność starodawnego stronnictwa w Anglii i Szkocji.
Polegając na tej podporze, umyślił młody Stuart, dwoma laty przed ślubnem poselstwem do Oławy, wystąpić z swoim prawem przeciwko następcy królowej Anny, Jerzemu Hanowerskiemu,
dalekiemu baratankowi domu Stuartów. Nie sprzyjało mu przecież szczęscie tym razem. Stronnictwo króla Jerzego przeważało szalę na swoją stronę. Jakób musiał wrócić do Francji.
Przylgnęła mu odtąd smutna nazwa pretendenta. Opuszczony od Burbonów, udał się wygnaniec królewski pod opiekę dworu rzymskiego.
Panujący jeszcze Klemens XI, zaprosił go naprzód do Awinionu, potem do Włoch.
Przyjęty tam z wszelkimi honorami królewskimi otrzymał młody Stuart zapewnienie corocznych sum ze skarbu papieskiego i świetną rezydencję w Urbino.
Nim zaś przyszłe wypadki miały mu ułatwić powrót do tronu, zależało opiekunom i stronnikom Jakóbowym na zabezpieczeniu potomków sprawie królewskiej.
Wszczęły się więc zabiegi o wyswatanie króla. Wchodziły w to rady i propozycje różnych dworów przyjaznych.
Stolica apostolska oświadczyła się za rodziną Sobieskich, mianowicie za młodszą z córek królewicza Jakóba, księżniczką Klementyną.
Obraz, jaki o niej zrobiono Jakóbowi, wzbudził w nim szczerą skłonność. Późniejsze okoliczności zmieniały to uczucie w najwyższą z obojej strony miłość.
Przekonują o tym wszelkie kroki Jakóba, wszelkie wyrazy jego listów, całe domowe pożycie obojga w latach następnych, osobliwie zaś upewnienia świadków naocznych, nawet takich,
którzy byli przeciwni połączeniu się młodego króla z Sobieską, a których zdaniem można mu było tylko jedną zarzucić wadę tj. zbytnie przywiązanie do Klementyny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>