Szkice historyczne





Do archiwów więc, do aktów i rękopisów po światło! - do pracy żmudnej i długiej, ale jakże bogatej w plony oku zdrowemu.
WNUKA KRÓLA JANA III
Po śmierci króla Jana III rozprószył los w dziwny sposób jego rodzinę. W niespełna 20 lat od zgonu ojca każda z pozostałych sierot w innej żyła ustroni.
Wdowa królewska, Maria Kazimiera, przeszło siedemdziesięcioletnia matrona, spędziwszy kilkanaście lat w Rzymie, oczekiwała śmierci we Francji, w zamku Blois.
Najmłodszy z synów, Konstanty, pozostał w ojczystem gnieździe, w Żółkwi. Średni, Aleksander, żywy obraz zmarłego króla, gasł w Rzymie w klasztorze Kapucynów.
Najstarszy wreszcie, królewicz Jakób, zaślubiony z księżniczką palatyńsko-neoburską Jadwigą, mieszkał na Śląsku, w mieście Oławie, wypuszczonym mu ugodą familijną od
szwagra, cesarza Leopolda.
Oprócz młodo zmarłego syna, Jana, nie dał Pan Bóg męskiego potomstwa dworowi oławskiemu.
Przyozdabiały go za to trzy piękne córki, Kazimiera, Karolina i Klementyna.
Najstarsza z księżniczek, Kazimiera, wychowana przy babce w Rzymie i w Blois, miała w porze naszego opowiadania lat dwadzieścia trzy; młodsza Karolina, poślubiona później z kolei
dwóm z królewskim domem Francji spokrewnionym książętom de Bouillon, liczyła lat dwadzieścia; najmłodsza Klementyna - zaczęła rok siedemnasty.
Przez swoją matkę Jadwigę, której jedna rodzona siostra była za cesarzem Leopoldem, druga za hiszpańskim królem Karolem, trzecia za Piotrem portugalskim, zostawały wszystkie trzy
wnuczki Jana III w stosunkach bliskiego powinowactwa z najpierwszymi dworami europejskimi. Z tym blaskiem urodzenia łączyły wszystkie najpiękniejsze przymioty duszy.
Najstarsza siostra zdołała już w latach dziecięcych wzbudzić swoją bystrością umysłu podziwienie papieża Klemensa XI.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>