Szkice historyczne

Dnia 21 grudnia 1666 roku widzimy go jeszcze urzędującym we Lwowie, a w połowie maja 1667 r.
dowodzi on znowuż wojskiem w pobliżu Lwowa, przygotowując się do sławnej wojny podhajeckiej w tym roku.
Wierne bowiem spełnienie dawnego ślubu odwdzięczyło się Janowi.
Właśnie w porze jego podróży rzymskiej zawakowała w. buława koronna, opróżniona śmiercią hetmana Stanisława Rewery Potockiego dnia 23 lutego 1667 r.
Z wziętą po nim buławą w ręku stanął Sobieski tuż za powrotem z pielgrzymki do pierwszego z tych wielkich bojów z pogaństwem, które przez lat przeszło dwadzieścia roznosiły
odtąd sławę jego imienia po całym świecie, rozbijały i rozbiły pęta niewoli ottomańskiej nad Europą.
Podhajce, Katusz, Chocim, Żurawno, Wiedeń - obok tych wawrzynów w zwycięskiej walce o swobodę i bezpieczeństwo półświata, czymże sama korona polska, którą już w 7 lat po
nagłej drodze rzymskiej uwieńczył naród swego pielgrzyma?...
Tylko przywiązany do niej charakter nagrody za ocalenie ojczyzny może postawić ją na równi z owymi wawrzynami w obronie chrześcijaństwa.
U Podhajec, pod Chocimem i Wiedniem widział Sobieskiego ze zdumieniem świat wszystek - w Rzymie u progów apostolskich tylko Pan Bóg nań patrzył.
A przecież nie urojeniem będzie uwierzyć, że ta chwila wywiązania z dawnej niebiosom obietnicy, ta chwila złożenia u podnóża ołtarzów rzymskich ciążącego na nim od tak dawna
długu wdzięczności, przyczyniła się potężnie do rozwinięcia w nim owych skrzydeł natchnienia, które później wznieść go miały tak wysoko na polach chocimskich i wiedeńskich.
Ale dla oczu ziemskich minęła niedostrzeżenie ta chwila. Żaden z dotychczasowych biografów Jana Sobieskiego nie zna jego dorywczej pielgrzymki rzymskiej.
W żadnym ze znanych źródeł owego czasu nie przypomina się nam najdalsza wzmianka w tej mierze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>