Szkice historyczne

znaleźć chwilkę swobody do spełnienia obietnicy pobożnej.
A co przez tak długie odwlekało się czasy, to na koniec wcale niespodziewanym sposobem przyszło do skutku.
Zamiast odbyć pielgrzymkę obyczajem swojego czasu i stanu, tj.
dworno, uroczyście, powolną i okazałą podróżą, wypadło Sobieskiemu użyć jak największego pośpiechu, a tym samym zrzec się wszelkiej wystawności i pompy.
Za lada trawką wiosenną mogli Tatarzy okazać się na nowo w dzikich polach, a w takim razie pobożność hetmana polnego w odległych stronach wcale niepożądaną cerkwiom ukraińskim
i całemu chrześcijaństwu była przysługą.
Słusznaby nawet mniemać, iż dla omylenia czujności nieprzyjaciół umyślił Jan Sobieski odbyć swoją podróż całkiem kryjomo.
Odpowiadał pośpiechowi i tajemnicy najlepiej sposób podróżowania pocztą, nie używany wprawdzie dotąd przez pobożnych magnatów polskich, ale nader dogodny w położeniu obecnym.
Jedynie też taką jazdą pocztową można było stanąć w Rzymie na termin naznaczony od dawna wykonaniu pielgrzymki. Pragnął bowiem marszałek w. kor.
nawiedzić stolicę apostolską w uroczystości katedry św. Piotra, przypadającą ówczesnym zwyczajem na dzień 18 stycznia, a jeszcze w drugiej połowie grudnia r.
1666 bawiąc we Lwowie, jakimże innym sposobem zdołałby był Sobieski dopiąć życzenia?
Zgodził się tedy na niezwyczajny rodzaj pielgrzymki pocztą, i zjechawszy około 20 grudnia 1666 r.
do stolicy województwa ruskiego, zajął się w milczeniu najpotrzebniejszymi przygotowaniami do drogi.
Tak wielki przy tym panował pośpiech, iż nie pozostało nawet czasu do zażądania woli królewskiej. Musiał wystarczyć list marszałka w. kor.
do króla, oznajmiający jego nieodzowną podróż do Rzymu, z przyrzeczeniem rychłego powrotu do dalszych usług.
Zwaczajnym Janowi Sobieskiemu duchem bogobojności natchnione, brzmiało to pismo jak następuje.
List od króla JM.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>