Szkice historyczne

Oto kilka spółczesnych wyrazów o tym podobnież nieznanym dotąd szczególe.
Skreślił je człowiek niedługo potem zmarły, a tym samym niezdolny przewidzieć jeszcze losów młodzieńca, o którego uratowaniu tak pożądaną zostawił wzmiankę.
"Trwał bój krwawy niemal dwie godziny" - czytamy w diariuszu Stanisława Oświecima o wtórym dniu bitwy beresteckiej czyli dnia 29 czerwca 1651 - "z wielką naszych szkodą, których
ochota rycerska trochę dalej nieżeli było potrzeba bez posiłków uniosła i siła ich na placu legło...
Sobieski, starosta jaworowski, już od pogan był zagarniony, ale cudownie od nich eliberowany...
i wzięto jednego znacznego murze młodego, który zajeżdżał pana starostę jaworowskiego, jegoż towarzystwo żywcem pojmało.
"
W rok później, tegoż samego miesiąca czerwca, w którym Jan pośród trzasku piorunów przyszedł na świat w zamku oleskim i którego stoczoną została bitwa pod Beresteczkiem,
uszedł on także śmierci na łożu we Lwowie i w obozie batowskim. Widoczny w tym wszystkim palec Boży przeniknął do głębi myśl i serce młodego wojownika.
Od najwcześniejszych lat nauczył się Jan Sobieski wierzyć w osobliwszą opiekę niebios i upatrzone w tym przeznaczenie do niezwyczajnie wielkiej przyszłości. Okazuje się to np.
ze słów samego króla Jana III, który w znanym urywku o rodzie i życiu swoim powiada, iż go losy albo raczej wola Boża od tej zguby zachowały - a w dialogowym pamiętniku
spółczesnego autora, pod tytułem "Rozmowy zmarłych Polaków" jeszcze charakterystyczniej dodaje: "I to był pierwszy znak woli i Opatrzności boskiej, że mnie destynowała na wielkie
rzeczy, kiedy mi chorobę przysłała i do łóżka przykowała. Inaczej zdrowy poszedłbym ochotnie tak jako i brat mój i zginąłbym był tak jako i brat.
" Wśród takich okoliczności nic powszedniejszego w onym stuleciu jak zobowiązać się Bogu pewnym ślubem dziękczynnym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>