Szkice historyczne

Sobieski, bliskiem pokrewieństwem związany z Hieronimem. Urodził się bowiem Radziejowski z Katarzyny Sobieskiej, córki wojewody lubelskiego Marka, był przeto ciotecznym bratem Janowi.
Wszakże za swoją gotowość do podania ręki krewnemu nabawił się Sobieski ciężkich kłopotów od chorążego.
Nieubłagany przeciwnik frakcji francuskiej zażądał wypłacenia pieniędzy, których niedostatek przywiódł do sprawy w trybunale.
Zawarte o niej wzmianki w listach Sobieskiego do żony podają w tej mierze, co następuje.
Dnia 19 maja r. 1666 uwiadamia pan marszałek w. kor.
swoją najśliczniejszą duszy i serca pociechę, iż mu grozi wielka sprawa z chorążym sandomierskim. W kilka miesięcy później, dnia 23 września tegoż roku czytamy: "A. Mr.
Radziejowski proszę racz Wć. mówić moja panno, że nam Pielaskowice przyjeżdżano znowu zajeżdżać z dekretu trybunalskiego, a to w sprawie z panem chorążym sandomierskim.
" Przez cały rok następny toczyła się sprawa dalszą koleją, a dnia 15 grudnia 1667 pisze Sobieski, iż chorąży przewiódł na nim prawo w Lublinie.
Wskutek tego wypadł wyrok banicji i infamii, dla której marszałek i hetman w. kor.
według listu z dnia 10 kwietnia 1668 nie mógł pierwej jechać na sejm i zająć tam miejsce w senacie, dopóki nie wypłaci 12000 chorążemu.
Owoż wiadoma z historii obecność Sobieskiego na sejmie w początkach roku 1668 przekonywa o dopełnionym poprzednio zaspokojeniu wymagań chorążego, o zniesionej tym samym banicji i
infamii. Była zaś obecność Sobieskiego na tym sejmie niezbędną z tej przyczyny, iż miał zdawać sprawę z ukończonej właśnie wojny i ugody z Ordą pod Podhajcami.
Jednocześnie bowiem z rzuconą nań w trybunale infamią okrył się Sobieski sławą najpierwszego ze swoich wielkich tryumfów nad pogaństwem i wstąpił właśnie na tę drogę
chwały i przeznaczenia, która w tak krótkim czasie doprowadziła go do tronu i nieśmiertelności.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>