Szkice historyczne

W porównaniu z doraźną wypłatą kilkunastu tysięcy złotych w gotówce było to dziełem nieskończenie łatwiejszem, gdyż wymagało zwyczajnie tylko zapisu ziemi, o wiele
obfitszej i tańszej podwówczas od pieniędzy. Dlatego nie szczędzono nigdy darowizn zapisowych, a w
niedostatku gotówki przyszło nieraz zostać banitą.
Toż nie uwłaczając pobożnemu charakterowi takich wywołańców niewinnych, nie uwłaczało to również dawnym stosunkom przyjacielskim z stronami, które tak surowych kar nabawiły.
Z mniszkami lwowskiemi pozostał Jan Sobieski nadal w najlepszym porozumieniu, nazywał je zwyczajnie "naszemi Karmelitankami", pamiętał troskliwie o ich bezpieczeństwie w czasie
niepokojów wojennych, pomieszkiwał chwilowo w ich klasztorze.
Jego też staraniem i kosztem przyszła do skutku fundacja tego klasztoru, zaczęła według napisu na istniejącej dotąd tablicy przez rodziców Jakóba i Teofilę w 1642, a dokończona
przez króla Jana III w r. 1692.
Mówią o tych Karmelitankach w kilku miejscach listy Jana Sobieskiego do żony, wydane tymi czasy w Krakowie.
W nich też, jakby o rzeczy całkiem zwyczajnej, natrąca się wzmianka o trzeciej i najsurowszej banicji, bo nawet z infamią połączonej. Spadła ona na Sobieskiego w r.
1667, we dwa lata po osiągniętych już dostojeństwach w. marszałka i hetmana w. kor., w siedem lat przed osiągnięciem korony.
Uzyskał ją był na Sobieskim chorąży sandomierski, Marcin Dębicki, mając do pana marszałka i hetmana znowu pewną pretensję pieniężną, a wrogi mu przy tym jako przeciwnik tak
zwanej frakcji dworskiej. Pod tym ostatnim względem należała sprawa pana chorążego sandomierskiego z marszałkiem w. i hetmanem koronnym do najciekawszych sporów swojego czasu.
Była to walka dwóch stronnictw politycznych tej pory, przeniesiona z bojowiska zakończonej właśnie wojny domowej na pole rozpraw sądowych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>